เข้าสู่เว็บไซต์
ประกาศจากค่าย

1) ช่วงการรับใบสมัคร

25 มกราคม 2562
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2562

2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

10 มีนาคม 2562

3) ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

11 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562

4) ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม

11 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562

5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบสอง)

20 มีนาคม 2562

6) ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมรอบสอง

21 มีนาคม 2562
ถึง
24 มีนาคม 2562

7) ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม (รอบสอง)

21 มีนาคม 2562
ถึง
24 มีนาคม 2562

8) วันจัดกิจกรรม

23 เมษายน 2562
ถึง
26 เมษายน 2562

แนะนำค่าย

โครงการค่ายอยากเป็นหมอ โดยสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ๆนักศึกษาแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาล สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่และพี่ๆภายในคณะ ผ่านกิจกรรมโดยพี่ๆนักศึกษาแพทย์ ทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 21

ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 21

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเก่า

ติดต่อสอบถาม

น้องๆ สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้ผ่านทางหน้าเพจ
Facebook ค่ายอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เลยครับ :)